W okresie sprawozdawczym repatriacja z Zachodu, która była prowadzona przez wojska angielskie została przez nich zakończona.

 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie