W piątek, 20 września 2013 r., dzieci z klas 4-6 z „Naszej Szkoły" - prywatnej polsko-niemieckiej szkoły podstawowej przy ul. Wawrzyniaka 7 w Szczecinie zwiedzały, pod opieką nauczyciela historii Krzysztofa Rosiaka, wystawę plenerową "Obrazy pamięci", zlokalizowaną na Placu Solidarności. Patronem szkoły jest Pomorska Akademia Umiejętności.
 
W rolę przewodnika po ekspozycji wcielił się Wojciech Wichert, współpracownik Centrum Dialogu Przełomy, który po kolei wyjaśniał najważniejsze wydarzenia z zawiłej historii Szczecina w latach 1939-1989. Na początku spotkania, z racji polsko-niemieckiego profilu klas, przedstawił im w języku niemieckim, ideę przewodnią tej wystawy i powstającego Centrum Dialogu Przełomy. Dzieci okazały się uważnymi słuchaczami, zainteresowanymi tą problematyką. Czasem przerywały one wykład, zapytując o rolę poszczególnych wydarzeń i znaczenie niektórych terminów, jak np. socjalizm, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, stan wojenny, czy Niemiecka Republika Demokratyczna. Uczniowie znali niektóre zjawiska, fakty i osoby z historii, jak np. ruch "Solidarność", czy papieża Jana Pawła II.  
Po obejrzeniu ekspozycji W. Wichert i K. Rosiak zapytali dzieci o kluczowe przełomy społeczno-polityczne w dziejach Szczecina i Polski – było to podsumowanie spotkania. Dzieci wymieniły przede wszystkim koniec II wojny światowej i związaną z tym wędrówkę ludów na Pomorze Zachodnie, a także powstanie "Solidarności" w 1980 r. Lekcja terenowa zakończyła się zaproszeniem uczniów wraz z ich opiekunem na otwarcie Centrum Dialogu Przełomy we wrześniu 2014 r.
Ekspozycja "Obrazy pamięci" będzie prezentowana na ogrodzeniu przy placu budowy CDP jeszcze przez dwa miesiące.